top of page
Marble Surface
Artboard 1 copy 2@3x.png
Artboard 1 copy@3x.png

Karoline har arbetat med kommersiella tvister, både i allmän domstol och skiljeförfarande, i drygt femton år. Karoline driver nu egen processrättsbyrå där hon biträder parter i allmän domstol och skiljeförfarande. Karoline anlitas också som skiljedomare. Skiljedomareuppdragen omfattar även uppdrag som ordförande i skiljenämnd. Karoline arbetar även med bodelningsfrågor i samband med skilsmässa. Karoline bistår med rådgivning i samband med bodelning, upprättar bodelningsavtal  och agerar ombud vid bodelningstvister. 

Karoline tog examen från Lunds Universitet år 2002. Därefter tjänstgjorde hon som notarie vid Kronofogdemyndigheten och Lunds tingsrätt. Under åren därefter, 2005 till 2017, var hon verksam som advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mellan 2017 och 2020 var Karoline verksam som advokat och partner på MAQS Advokatbyrå med ansvar för byråns tvistelösningsavdelning.


Karoline företräder klienter i alla stadier vid en tvist – från inledande processlägesbedömningar och kravbrev till förlikningsförhandlingar och processer. De juridiska områdena varierar med uppdraget och Karoline har erfarenhet av tvister rörande många olika områden, bl.a. skadestånds- och avtalsrättsliga tvister, försäkringstvister, tvister om bolagsmäns och styrelsers ansvar samt M&A och joint venture-relaterade tvister.

Om Karoline Lindow

OM KAROLINE LINDOW

Profilbild.png
High COurt.jpg

ERFARENHET

Advokatbyrån Karoline Lindow, 2020 -  

Advokat och Partner, MAQS Advokatbyrå, 2017 - 2020 

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2005 - 2017 

Tingsnotarie, Lunds tingsrätt, 2004 - 2005 

Tingsnotarie, Kronofogdemyndigheten Malmö, 2003-2004

UTBILDNING

LL.M, Jur kand, Lunds Universitet, 2003

European Law Programme, the Faculty of Law of Tilburg University, Holland, 2002

Arbitration Training Program, Swedish Arbitration Association (SAA), 2019

MEDLEMSKAP

Sveriges Advokatsamfund, 2009

Skiljedomsföreningen i Södra Sverige – Styrelseledamot

SYF (en förening för jurister som arbetar med tvistelösning i södra Sverige) – Styrelseordförande

OWAN (Öresund Women in Arbitration Network) 

(SAA) Swedish Arbitration Association  

Contact
Marble Surface

KONTAKT

ADRESS

Malmöhusvägen 1

211 18 Malmö

MEJL

TELEFON

+46 734 212328

Artboard 1 copy 3@3x.png
bottom of page